Chief Information Officer (CIO) - Reditel/ka informacních technologií
People In Need , Czech Republic

Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
No
Qualification
Bachelor's Degree
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Sep 14, 2021
Last Date
Dec 14, 2021
Location(s)

Job Description

Úvazek: plný
Smlouva: na dobu neurcitou
Místo výkonu práce: Praha
Nástup: dle domluvy

Clovek v tísni, o.p.s. dlouhodobe usiluje o otevrenou, informovanou, angaovanou a zodpovednou spolecnost, která není lhostejná k problémum doma ani za hranicemi naší zeme.

Do našeho vedení hledáme kolegyni/kolegu na novou pozici Chief Information Officer (Reditelka/reditel informacních technologií), srdcarku/srdcare s talentem strukturovat, organizovat, rozhodovat a vést. Jejím/jeho úkolem bude formulovat a jasne komunikovat vizi rozvoje IT v CvT a strategicky rídit, optimalizovat a standardizovat IT procesy napríc celou organizací.

Reditel/ka informacních technologií je blízkým spolupracovníkem financního reditele (CFO) a provozní reditelky (COO) a podrízeným/ou výkonného reditele (CEO). Tešíme se na hotového, schopného, aktivního, optimistického a hodnotove zaloeného cloveka, který umí nést odpovednost a chce zúrocit své dovednosti a zkušenosti.

Jaká agenda vás v této roli potká?

Prímé vedení 2 podrízených, tedy vedoucího IT oddelení na centrále spolecnosti a vedoucí týmu vývoje a podpory software. Zprvu metodické, pozdeji prímé vedení dalších osob, zapojených do IT systému a SW procesu v organizaci;

vaše role bude komplexní, bude zahrnovat všechna IT aktiva spolecnosti;

budete zodpovedná/ý za pocítacové systémy organizace a za datové integrace;

budete se aktivne podílet na vytvárení strategického smerování organizace vcetne stanovování rocních priorit v IT oddelení a v týmu Vývoje a podpory software;

budete odpovídat za vcasnou a kvalitní realizaci vám sverených projektu napríc organizací;

budete odpovídat za aktualizace a vytvárení organizacních smernic a dohlíení na jejich respektování;

budete odpovídat za vývoj E-learningu a obdobných nástroju pro edukaci koncových uivatelu;

budete rozvíjet a spravovat následující oblasti - rízení rizik, IT infrastruktura, procesy, výber dodavatelu;

rídit budete i celkový financní management sverených oddelení a projektu (plánování rozpoctu, optimalizace nákladu, sledování a výkaz financních toku, správa dodavatelu a smluv);

stanete se clenem Výkonné rady organizace (top management) a budete spolupracovat i se Správní radou.

Requirements

Ideální kandidát/ka se dá vystihnout temito slovy:

Umí vést lidi a delá to rád/a;

má VŠ technického smeru;

má prokazatelnou zkušenost v managementu velké organizace;

je týmový/á hrác/ka;

je schopen/na rešit organizacne technické úkoly;

je schopen/na pracovat v ceštine a anglictine;

má rád/a a je pro nej/ni výzvou dynamická, ruznorodá a nárocná práce, která má smysl;

pouívá principy projektového rízení a rozumí jim;

má praktickou zkušenost se SW nástroji a informacními systémy;

je odolný/á vuci stresu a hledá rešení, nikoli problémy;

dokáe sebevedome vystupovat a prezentovat aktivity a výsledky sverených oddelení;

je si vedom/a poslání organizace a v souladu s ním i jedná;

zkušenost s rízením velkých softwarových projektu a integrací informacních systému výhodou;

zkušenost z neziskového sektoru a multikulturního prostredí té povaujeme za výhodu.

Benefits

Co mueme nabídnout:
  • Monost rozvíjet IT v organizaci, její vedení vnímá moderní technologie jako jednu z klícových priorit;
  • nástupní plat 60.000,- a 70.000,- dle predchozích zkušeností a s moností rustu;
  • smysluplnou práci v cele týmu zkušených a motivovaných lidí, kterí vedou jednu z nejvetších neziskových organizací s nadnárodním pusobením;
  • pridelení zajímavých projektu s reálným dopadem;
  • 25 dní placené dovolené za rok;
  • flexibilní pracovní dobu a obcasný home office;
  • práci v prátelském prostredí plném motivujících výzev;
  • kanceláre v centru Prahy (5 min od I. P. Pavlova ci nám. Míru);
  • detský klub (školka) pro predškolní deti zamestnancu prímo v míste pracovište.


Zájemce prosíme, aby nám zaslali svuj strukturovaný ivotopis a motivacní dopis.

Budeme se tešit na Vaši odpoved.

Job Specification

People In Need

Information Technology and Services - Praha, Czech Republic