Note! This job has been aggregated through external sources, the Apply link will take you to the company's website.
undefined

Samostatná/ý úcetní (Brno) Job in Czech Republic
ROI Hunter , Czech Republic

Never pay for job application, test/interview.
Safe Job Search | EEO Laws in Czech Republic
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
No
Qualification
As mentioned in job details
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Apr 29, 2021
Last Date
Jul 29, 2021
Location(s)

Job Description

Jsi zkušená/ý úcetní, co miluje svá císla a rád/a se ucí "za behu" nové veci?

Bylo by pro tebe zajímavé stát se soucástí týmu globální skupiny pusobící v oblasti marketingových technologií (vývoje software)?
Pak nám venuj pár minut casu a precti si, co nabízíme!

Jsme FBI!

No jo :)... jsme oddelení Finance and Business Intelligence starající se o vetšinu mravencí práce v pozadí všech procesu a provozu naší organizace.

CO BYS U NÁS DELAL/A?

Je toho hodne, ale my Ti dáme cas a podporu na zapracování se a podporíme Te v dalším rozvoji.

 • odpovednost za lokální statutární úcetnictví, statutární reporting (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz cashflow) a kompletní danová agenda;
 • mesícní záverkové úkony vcetne základních kontrol zaúctování;
 • príprava lokálních financních výkazu;
 • príprava všech danových priznání (vcetne mesícní DPH a rocní DPPO);
 • pohledávky - zaúctování, proces výberu vcetne upomínek a likvidace;
 • závazky - zaúctování a zpracování plateb;
 • zpracování náhrad;
 • agenda majetku - inventarizace, správa dlouhodobých aktiv vcetne odpisu
 • zpracování materiálu pro audit ve spolupráci s controllingem;
 • primární kontakt pro jednání s úrady a naší bankou.

CO K TOMU NA ZACÁTEK POTREBUJEŠ

 • ... jsi zodpovedná/ý, vdy hledáš správné rešení, ve své práci jsi poctivá/ý;
 • ... v CZ úcetních standardech se pohybuješ jako ve svém prirozeném prostredí;
 • ... mluvíš plynne cesky nebo slovensky a anglicky alespon na úrovni B2 (anglictinu pouíváme denne);
 • ... máš alespon 3 roky zkušenosti ve spolecnosti z podobného odvetví (software, ideálne mezinárodní) nebo 5 let zkušeností v samostatném vedení úcetnictví a máš za sebou aktivní úcast na minimálne 3 rocních auditech;
 • ... rád/a si vyhrneš rukávy a pustíš se vlastnorucne do systematické práce na svých úkolech;
 • ... kamarádíš se s programem Excel a/nebo Google Sheets.

FIREMNÍ BENEFITY A KULTURA

 • 25 dní dovolené
 • kvartální bonusy
 • stravenkový paušál
 • Multisport karta
 • podpora vzdelávání a "Wellbeing" aktivity
 • flexibilní pracovní doba a home office
 • otevrené a transparentní prostredí
 • podpora proaktivního prístupu
 • prostredí pro vlastní nápady a návrhy na zlepšení

A CO VŠE ZAJIŠTUJE NÁŠ FBI TÝM?
Na oddelení je nás 11 a spolecne zastrešujeme:

 • Úcetnictví podává verný obraz skutecného hospodarení skupiny i všech úcetních jednotek;
 • Controlling overuje, predpovídá a podává konstruktivní kritiku všem zainteresovaným stranám, abychom zajistili, e jako skupina spejeme k naplnení strategických cílu;
 • Reporting se deje na pravidelné bázi, v dohodnutý cas, v dostatecné kvalite a všechny sdílené informace jsou interpretovány managementem a investory tak, aby byly všechny strany informovány o vývoji hospodarení skupiny;
 • Backoffice udruje všechny úcetní jednotky zásobené potrebnými pracovními nástroji a poskytuje všeobecnou podporu interním týmum vcetne zpracování ádostí v systému procurementu;
 • Právní záleitosti jsou pod kontrolou a všechny dokumenty jsou aktualizované;
 • BI oddelení neúnavne pracuje na datových mostech do firemního data warehouse, abychom dokázali sloit maximálne detailní obraz aktivit uvnitr i vne skupiny pro úcely rízení celé organizace.

I Ty mueš být soucástí našeho úsilí a pomoct nám zefektivnit a vyvíjet úcetní funkci našeho oddelení.
Je naší prirozeností rešit problémy, vdy stojíme nohama pevne na zemi, pracujeme jako hodnotitelé rizik a stráci procesu naší organizace.
Kadý clen oddelení je zodpovedný za plnení svých úkolu a je ocenen za jejich dokoncení, nicméne, vdy platí, e ten, kdo potrebuje pomoc, najde vdy u svých kolegu pomocnou ruku - jsme opravdový tým. Ucíme se a rozvíjíme prostrednictvím našich úkolu a oddelení se vyvíjí skrze naše zkušenosti.Nejsi si jist/á, jestli je naše firemní prostredí pro Tebe?
Ozvi se nám a dáme si spolu nezávazne (online) kafe.
Tešíme se, a Te potkáme pri spolecném rozhovoru!

Job Specification

ROI Hunter

Information Technology and Services - Buenos Aires, Brazil