Note! This job has been aggregated through external sources, the Apply link will take you to the company's website.
undefined

Junior DWH Analytik/Datový Analytik / Analyst, HPP/ICO Job in Czech Republic
Prodensa Group , Czech Republic

Never pay for job application, test/interview.
Safe Job Search | EEO Laws in Czech Republic
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
No
Qualification
As mentioned in job details
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Apr 14, 2021
Last Date
Jul 14, 2021
Location(s)

Job Description

O SPOLECNOSTI:

Spolecnost je od roku 1998 významným hrácem na poli application outsourcingu a information managementu. Úspešne dodává rešení predevším v oblasti vývoje softwaru na zakázku, datových skladu a business intelligence zákazníkum v Evrope i USA. Zabývá analýzou, návrhem a vývojem moderních IT rešení. Vetšinou pusobí na projektech prímo u zákazníku, mezi které patrí vetšina nejvetších ceských firem v oblasti financí nebo napr. telekomunikací.

Práve schopnost a monost pracovat na ruzných projektech je to, co je tady na práci unikátní. Je moné získat zkušenosti rychle a do hloubky. Koho láká jedna oblast, stane se v ní opravdovým expertem a rozvíjí dál své kompetence. Další kolegové se zase venují vedení týmu nebo péci o zákazníka. Není to korporace, kde hraje roli "politika" nebo tisíc pravidel a narízení. Chovájí se k sobe prátelsky, pomáhájí si a problémy reší chytre. Projektový charakter a dobrá organizace práce umonuje také flexibilní monosti úvazku podle studijních nebo rodinných povinností.

Pripoj se k našemu 200 clennému týmu, který se zabývá datovými projekty. Spolu s nimi mueš pracovat na nejvetších datových skladech v CR nebo jiných datových projektech, tešit se na radu externích a interních jak odborných tak softskillových školení, a pokud budeš mít zájem, rozšíríš své znalosti i o jiné moderní vývojové technologie a oblasti.

Forma spolupráce: HPP nebo ICO


NÁPLN PRÁCE:

 • Analýza, návrh, vývoj a testování rešení v oblasti business intelligence - DWH, Informatica PowerCenter
 • Návrhy BI rešení a reportingu u zákazníka, predevším s vyuitím technologií Cognos
 • Analýza, návrh, implementace datové cásti informacních systému

Requirements

POADUJEME:

 • VŠ vzdelání nejlépe zamereného na informacní technologie, min. 2. rocník
 • Schopnost pracovat 3 dny v týdnu dle tvého školního rozvrhu
 • Znalost SQL a základu databázových systému je nutne (Oracle, MSSQL, ...)
 • Znalost nekteré z technologií Informatica PowerCenter, Teradata, Cognos 8 BI, Power Designer výhodou
 • Schopnost pracovat jak v týmu, tak samostatne
 • Peclivost a ochota postavit se novým zajímavým výzvám
 • Minimálne komunikativní znalost anglického jazyka
 • Chut se neustále rozvíjet a pracovat na sobe

Benefits

NABÍZÍME:

 • Zamestnání v prední softwarové firme
 • Monost pracovat na rozmanitých projektech predevším v bankovním a financním sektoru
 • Monost práce na zkrácený úvazek
 • Prostor pro vlastní inovace a nápady
 • Odborná školení v oblasti vývoje, softwarového inenýrství atd. a získání odborných certifikátu
 • Výuka cizích jazyku prestiní jazykovou školou
 • Definovaný proces kariérního rustu, individuální prístup ke kadému zamestnanci
 • Balícek zamestnaneckých benefitu (príspevek na stravování, týden dovolené navíc, po odpracování kadých 5 let v pracovním pomeru jednorázove 10 dní dovolené navíc, ad.)
 • Vyuití mobilního tarifu s neomezeným voláním a SMS po CR a 5 GB dat i pro soukromé úcely
 • Príspevek 10.000 Kc rocne na zamestnancem zvolené pojištení nebo aktivity ve volném case (napr.: duchodové a ivotní pojištení, sport, relaxace, atd.)
 • Po zapracování a postupu na pozici Experienced Consultant firemní vuz i pro soukromé úcely
 • Spolecnost otevrených a schopných lidí
 • Zajímavé platové ohodnocení

Job Specification

Prodensa Group

Information Technology and Services - Prague, Czech Republic