Note! This job has been aggregated through external sources, the Apply link will take you to the company's website.

Desk Trainee pro programy v DRC a Zambii Job in Czech Republic
People In Need , Czech Republic

Never pay for job application, test/interview.
Safe Job Search | EEO Laws in Czech Republic
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
No
Qualification
As mentioned in job details
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Apr 14, 2021
Last Date
Jul 14, 2021
Location(s)

Job Description

Nástup: kveten/cerven 2021
Místo pusobení: kancelár Cloveka v tísni na Praze 2
Úvazek: maximálne 20h/týden po dobu 6-12 mesícu
Plat: 100 Kc/hodina, formou DPP / DPC

Clovek v tísni pusobí v oblasti humanitární a rozvojové pomoci, podpory lidských práv ci sociálního zaclenování. V soucasnosti pro naši Humanitární a rozvojovou sekci pracuje více ne 1300 zamestnancu ve 22 zemích v Asii, Africe, na Blízkém východe a ve východní Evrope. A práve ted hledáme nového kolegu/kolegyni do týmu v Praze se zamerením na mise v Demokratické republice Kongo a Zambii.


Kdo je Desk trainee?

Desk trainee (DT) by mel/a být student/ka ideálne magisterského studia, který/á chce pracovat v humanitárním a rozvojovém sektoru s velkou chutí ucit se. DT je ve spolupráci s koordinátory zahranicních misí Desk Officers (DOs) partnerem misí v Praze, odkud napomáhá jejich fungování. Role DT je primárne administrativní, podpurná a kontrolní. DT komunikuje prímo s misí, zarizuje hladký prechod kolegu z a na mise. DT je dále zapojen/á do projektového rízení, reportingu a jiných aktivit spojených s koordinací mise. DT je za svou práci odmenen/á financne v hodnote 100 Kc/hodina a intenzivním vzdeláním a budováním jeho/její soft a hard skills.

Pusobení DT v organizaci je postaveno tak, aby DT nabral/a dostatek zkušeností pro budoucí uplatnení v rozvojovém a/nebo humanitárním oboru jak v Cloveku v Tísni, tak v jiných organizacích. Absolvování stáe není zárukou, e Clovek v tísni automaticky nabídne DT pozici na hlavní pracovní pomer, ale ocekává se, e DT bude pripraven pro vyslání do jedné z cílových zemí práce CvT v regionu.


Co bude náplní tvé práce?
 • Pravidelná komunikace a spolupráce s misemi a jejich podpora v oblasti administrativy, logistiky a HR
 • Komunikace s kolegy odjídejícími na mise a podpora jejich adaptace
 • Archivace projektové dokumentace v elektronické podobe; vyplnování interních databází CvT v daném portfoliu cílových zemí (napr. v souvislosti s výrocní zprávou, prípravou interních reportu pro Fundraising Department atd.)
 • Podpora DO pri príprave projektu a jejich reportování (jak ceským a zahranicním donorum, tak pro interní potreby organizace), co obnáší preklady, vypracovávání ci kontrolu cástí dokumentu a podpora kompletace projektového balícku tak, aby v nem nic nechybelo
 • Podpora pri kontrole vedení projektové dokumentace, jejího souladu s vnitrními pravidly organizace i pravidly donora
 • Aktualizace webových stránek a spolupráce s mediálním a fundraisingovým oddelením
 • Podpora organizace akcí na podporu misí Cloveka v tísni
 • Získávání informací ohledne problematik misí, donoru, media monitoring
 • Dohlíení na dodrování pravidel nákupu a smluv (bez nutnosti být právník nebo ekonom, protoe na to máme odborníky a manuály)

Náš nový kolega ci kolegyne by mel/a
 • Být studentem VŠ ideálne v posledním rocníku (ideálne se zamerením na rozvojová, humanitární studia nebo jiné, podobné zamerení)
 • Mít zkušenost z neziskového sektoru
 • Umet dobre anglicky minimálne B2 (komunikace s kolegy a všechny interní dokumenty jsou v anglictine). Francouzština a další jazyky (napr. ruština, arabština, portugalština) jsou velkou výhodou
 • Mít výborné komunikacní a organizacní schopnosti
 • Být spolehlivý, flexibilní a pristupovat pozitivne k novým výzvám
 • Mít chut se dále vzdelávat a rozvíjet
 • Umet si samostatne organizovat svoji práci
 • Chtít pokracovat svou kariéru v oboru (moné navázat na stá výjezdem do zahranicí jako dobrovolník, pokud budou takové pozice aktuálne dostupné)

Co Ti nabízíme?
 • Ruznorodou a kreativní práci s mezinárodním presahem, která má smysl a viditelné výsledky
 • Práci s inspirativními lidmi, v príjemném prostredí nejvetší ceské neziskové organizace v centru Prahy
 • Otevrenou a neformální firemní kulturu bez dresscodu, kde si všichni tykáme
 • Relativne prunou pracovní dobu s moností obcasné práce z domu
 • Fair trade kávu od Mamacoffee v kancelárích
 • Monost úcastnit se zajímavých akcí, které organizujeme
 • Osobní a profesní rozvoj
 • Získání zkušeností s projekty a orientace v humanitárních a rozvojových aktivitách Cloveka v tísni
 • DT v rozvoji podporí mentor/ka, který/á mu/jí pomue v oblasti kulturní sensitivity, stress managementu, efektivní komunikace a jiných oblastech dle potreb DT
 • DT dostane podrobnou interpretaci Hoganove psychometriky, která mu/jí pomue porozumet svým silným a rozvojovým stránkám osobnosti v kontextu práce v sektoru
 • Spolupráce s vedením regionu dle nastavených rozvojových cílu
 • Osmi denní intenzivní školení pro humanitární a rozvojové pracovníky
 • Prístup k interním e-learningum a webinárum
 • Hard a soft skills tréninky (project cycle management, project design, reporting, financial management, a jiné.)


Zaujala Te tato pracovní pozice?

Pošli nám prosím svuj ivotopis a motivacní dopis v anglictine (jinou prihlášku do výberového rízení nebudeme moci prijmout). Kontaktováni budou pouze uchazeci postupující do dalšího kola výberového rízení. Zaslané prihlášky hodnotíme prubene, cím dríve se tedy prihlásíte, tím lépe. Výberové rízení bude ukonceno v momente, kdy pozici obsadíme.

Zamestnanci Cloveka v tísni jsou povinni se pri výkonu své práce rídit Etickým kodexem Cloveka v tísni jako i dalšími klícovými politikami organizace (www.peopleinneed.cz/policies).

Job Specification

People In Need

Information Technology and Services - Praha, Czech Republic