Note! This job has been aggregated through external sources, the Apply link will take you to the company's website.
undefined

Backend Developer (Java) Job in Czech Republic
Future PLC , Czech Republic

Never pay for job application, test/interview.
Safe Job Search | EEO Laws in Czech Republic
Experience
1 Year
Salary
0 - 0
Job Type
Job Shift
Job Category
Requires Traveling
No
Career Level
Telecommute
No
Qualification
Bachelor's Degree
Total Vacancies
1 Job
Posted on
Mar 9, 2021
Last Date
Jun 9, 2021
Location(s)

Job Description

O firme

Future je mezinárodní firma pusobící v oblasti médií a publishingu. V breznu 2020 náš obsah videlo víc ne 300 milionu lidí z celého sveta. Jsme nejvetší poskytovatel online obsahu v oblasti technologií a videoher jak v USA, tak ve Velké Británii.

Zásadní roli v našem úspechu hrají naše vlastní systémy, které vyvíjíme v rámci spolecnosti. Veríme, e vývoj softwaru presne na míru problémum, které potrebujeme rešit, je klícem k úspechu. Tím se také odlišujeme od jiných firem pusobících oblasti médií a online publishingu. V rámci Tech amp; Eng oddelení bene rešíme zajímavé výzvy týkající se plánování, designu, vývoje, testování, nasazení a následné správy komplexních aplikací.

V soucasné dobe rozširujeme náš tým v Brne, a hledáme posily, které nám pomohou posunout naše systémy (a procesy s nimi spojené) na další úroven. V rámci našeho ceského týmu budete úzce spolupracovat s kolegy (vcetne vedoucích vývoje) prímo v Brne, a zároven na dálku s dalšími velmi zkušenými cleny širšího týmu z Francie, Velké Británie, Austrálie a USA.

Pracovní pozice

Na pozici Java Developer se budete podílet na vývoji jedné (nebo i více) z našich klícových komponent webové platformy firmy, která pohání vetšinu našich velkých znacek. To zahrnuje návrh, implementaci i deployment nové funkcionality, stejne jako vylepšování a refaktorování stávajícího kódu, a podporu ivého kódu.

Na cem budete pracovat?

 • Vývoj a správa softwarového systému, s durazem na spolecnou odpovednost za kód
 • Refaktoring stávajícího kódu
 • Integrace technologických novinek, nových nástroju a knihoven
 • Spolupráce s Operations týmem, implementace kontejnerizace našich aplikací a prechod na moderní postupy zahrnující Docker a Kubernetes
 • Spolupráce v týmu zamerená na plánování, návrh, spolurozhodování a implementaci podle agilních metodologií

Requirements

Jaké znalosti a schopnosti jsou zásadní?

 • Zápal pro vývoj komplexních softwarových systému, zahrnujících ruzné technologie a zpusoby rešení
 • Rozsáhlé zkušenosti (3+ let) s vývojem servisne orientovaných systému, ideálne v cloudovém prostredí
 • Nadšení pro principy cistého kódu a automatického testování
 • Predstava o continuous integration systémech, s pouitím nástroju jako je Jenkins, Gitlab CI, Junit, Cucumber a další
 • Schopnost pracovat v týmu, predchozí zkušenosti s agilním zpusobem práce a týmovou odpovedností
 • Solidní komunikacní schopnosti, schopnost (spolu)pracovat na dálku i v osobním kontaktu
 • Práce s príkazovou rádkou v UNIX-like systému (MacOS, Linux)
 • Dobrá anglictina

Co by se dál mohlo hodit?

 • Java 8 nebo novejší, JUnit, Spring Framework
 • Kontejnery, Docker, Kubernetes
 • Maven, Git

Benefits

Co nabízí Future?

Krome standardních firemních benefitu máme nekolik hodne zajímavých, které nenabízí kadá spolecnost:

 • Neomezenou placenou dovolenou (jo, ctete správne!)
 • Skvelé príleitosti dále se ucit a rozvíjet. Kadému clenovi našeho týmu nabízíme konkrétní plán na kariérní postup, abychom kadému zajistili monost dál pracovat na svých schopnostech. Náš CTO, Kevin Li Ying, zacal kdysi ve Future jako radový programátor.
 • Podíl na našem spolecném úspechu: kadý zamestnanec dostane na konci roku podíl na zisku, podle toho, jak se firme darí.
 • Velmi flexibilní nastavení práce. Máme velké centrální kanceláre (v ruzných státech Evropy i v USA), kde se potkáváme, ale umonujeme bezproblémovou pravidelnou práci z domova.
 • Jsme nadšení pro nové technologie, take u nás budete neustále na dosah technologickým novinkám. Budete mít monosti navrhovat a spoluvytváret nové postupy a softwarové systémy.

My jsme Future

Connectors. Creators. Experience Makers

Máme velké ambice promenovat svet médií, a potamo lidské ivoty. Díky skvelému obsahu, který poskytujeme, umonujeme kadému naplno si uívat svých zájmu a zálib. K tomu nám také pomáhají inovativní technologie, které vytváríme a pouíváme. Nikdy nebyla lepší doba se pridat!

Future je firmou stojícím za predními svetovými mediálními znackami v oblasti technologií, videoher, zábavy, hudby, tvorivosti, fotografie, zájmu, znalostí a mnoha dalších témat. Moná nekteré z našich znacek sami znáte:

Rovné príleitosti

Future je jednou z firem, které se snaí zajistit rovné príleitosti všem a ve všem, co deláme. Jako zamestnavatel rovné príleitosti zarucujeme, e náš prijímací proces nebude ádným zpusobem neférove ovlivnen. Naše pracovní prostredí je otevrené, pozitivní, bez diskriminace a respektující nejruznejší názory a pohledy. Naše firemní kultura je definována firemními hodnotami, které nám pomohou zajistit, e noví kandidáti (stejne jako všichni ostatní zamestnanci) jsou prijímáni férove a s respektem.

Podobne otevrení jsme co se týce flexibility práce. Deláme zmeny tam, kde jsou potreba, a našim zamestnancum nabízíme nástroje a prostredky, aby mohli dále kariérne rust a zdokonalovat se ve svých schopnostech a znalostech.

Pojdme do toho!

Pošlete nám prosím svuj ivotopis a pridejte se k nám. Ve Future najdete svoji práci snu!

Job Specification

Future PLC

Information Technology and Services - Sydney, Australia